Menü
 • Anasayfa
 • Foto Galeri
 • Etkinlikler
 • Haberler
 • Gazilerimiz
 • Hakkimizda
 • iletisim
 • Gazi Hakları
 • Gazi Kıyafeti
 • Tarihimiz
 • Gazi Atatürk
 • Gazi Tanımı
 • Balıkesir Şehitlikler
 • Gaziler Günü
 • Kıbrıs Barış Harekatı
 • Yönetim Kurulu
 • Yönetim


 •     
  Hakkimizda

  DERNEĞİN NİTELİĞİ

  Derneğimiz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün emrinde savaşarak, düşmanı bu ülkeden kovan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Kurtuluş Savaşı Gazileri, masum ve asil Güney Kore halkının hürriyetlerinin kazanılmasına ve dünya barışının gerçekleşmesine canı ve kanı ile katkıda bulunan Kore Savaşı Gazileri, masum soydaşlarımızın Megali İdea'nın pençesinde yok edilmekten kurtararak, hürriyetlerinin kazanılmasında canları ve kanları ile katkıda bulunan Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden oluşan yurt çapında  birçok il ve ilçede şube/temsilciliği bulunan ve binlerce Gazi ile dul eşlere hizmet eden,  Kamu Yararına çalışan dernekler kapsamında olan Şerefli ve Onurlu bir topluluktur.


  DERNEĞİN AMACI

  Atatürk ilke ve inkilaplarının takipçiliğini yapmak.
  Yurt içinde ve yurt dışında savaşa fiilen katılmış, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın işgal kuvvetlerine karşı milli mücadeleye katılmış bulunan eski askerlerin anılarını yaşatmak.
  Gazi ve dul eşlerinin tanışmalarını temin etmek, dayanışmalarını sağlamak.
  Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
  Üyelerin yasalardan doğan haklarını takip edip sonuçlandırmak.
  Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda vuku bulan mücadeleleri, dökülen kanları, bu mücadelede ŞEHİT veya GAZİ olan kahramanları yeni nesillere anlatmak; tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda etkili faaliyette bulunmak,
  Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Türk Milliyetçiliğine bağlı kalarak, milletimizin ülkesi, devleti, tarihi ve inançları ile beslenen milli kültürü ile sonsuza dek varlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

   GENEL YÖNETİM KURULU
  Genel Başkan
  Genel başkan yardımcısı,
  Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı,
  Sosyal işler başkanı,
  Teşkilat başkanı,
  Tanıtma ve yayın başkanı,
  Dış ilişkiler ve protokol başkanı,
  Muhasebe ve mali işler başkanı,
  Daire amiri,
  Üye


  DİSİPLİN KURULU
  Başkan
  Üye
  Sözcü


  DENETLEME KURULU
  Başkan
  Üye
  Sözcü
    
  DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

  Dernek üyeleri üç gurupta toplanır;
  Tabi üyeler (2847 sayılı kanun maddesine uyanlar)
  Asil üyeler (Derneğe başvurarak tüzük hükümlerine uymayı tahhüt ederler, Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olurlar.)
  Fahri Üyeler.
  Tabi üyeler asil üye olmak için;
  Derneğe müracaat edip form doldurup imza atarlar.
  Forma Gazi kartı ve nüfus cüzdan ön ve arkalarının fotokopileri ile 2 adet vesikalık fotoğraf ile ikametgah ilmuhaberi ve muhasebeye giriş aidatı olarak yatırılan para makbuzu eklenerek üye kayıt defterine işlenir.
  Yönetim Kurulu kararı ile üyelik onaylanırsa Gazi'ye üye kartı tanzim edilerek üye onay listesine dahil edilip onay tarihi yazılarak üye kartı verilir.
  Tabi üyelikten, ancak durumları tüzüğün 49.maddesindeki fıkra hükümlerine girenler dernek asil üyeliğinden kesin olarak çıkarılırlar.
           
    DERNEĞİN GELİRİ

  Her yıl Genel Yönetim Kurulunca tespit edilen üye aidatları,
  Ayni ve nakdi bağışlar. Aidatlar, ayni ve nakdi bağışlar alındı belgesi ile kabul edilir.